Kaynaklar

  • Anadolu Ajansı (AA) Twitter + Site (Genel Resmi Bilgiler)
  • Fırat Kalkanı operasyonuna destek veren normal hesaplar (Twitter vs.) (Anlık Bilgiler)